Indexmedica debiutuje 28 maja 2012 na New Connect

0
949


Spółka Indexmedica S.A. debiutuje 28 maja 2012 na alternatywnym rynku New Connect. Celem emisyjnym spółki jest otwarcie nowej kliniki stomatologicznej w Krakowie. Druga placówka umożliwi zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów polskich i zagranicznych.

Spółka chce pozycjonować nową placówkę jako klinikę premium. Środki z emisji pozwolą na zakup nieruchomości oraz rozpoczęcie budowy. Planowany termin rozpoczęcia działalności nowej kliniki to czwarty kwartał 2013 roku. Klinika będzie posiadać 6-9 gabinetów oraz pracownię CT i RTG. W placówce uruchomione zostaną nowe segmenty działalności: ortodoncja i estetyka twarzy. Lokalizacja kliniki zapewni dogodny transport z lotniska.

Według przyjętej strategii rozwoju spółka planuje w nowej klinice zwiększenie o 50 procent cennika usług dla pacjentów polskich oraz utrzymanie cennika usług dla pacjentów zagranicznych, a także dalszą rozbudowę sieci pośredników oraz wykorzystanie nowego tomografu na potrzeby wewnętrze i świadczenie usług na zewnątrz.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Swym zagranicznym pacjentom spółka oferuje kompleksową opiekę. Poza usługami dentystycznymi pomaga w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego. Pacjenci zagraniczni wygenerowali ponad 60 % przychodów Spółki w 2011 roku. Centrum Stomatologii Estetycznej Indexmedica jest ukierunkowane na leczenie rodzinne – zarówno dorosłych jak i dzieci.

Przychody ze sprzedaży Indexmedica wzrastały w ciągu ostatnich lat. W roku 2009 wyniosły 2 140 tys. zł, w roku 2010 – 3 051 tys. zł a w roku 2011 – 3 667 tys. zł.  W I kwartale roku 2012 przychody osiągnęły wartość 1 102 858,07 zł.

W roku 2010 przychody Indexmedica wzrosły o ponad 40 procent w stosunku do przychodów za rok 2009, co, jak podkreśla spółka w komunikacie, jest o tyle istotne, że w tym czasie polski rynek turystyki medycznej odnotował bardzo duży spadek ilości klientów (z 330 tys. pacjentów w 2009 na 250 tys. pacjentów w 2010 – według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Medycznej). Przychody spółki za rok 2011 również są wyższe niż przychody za okres porównywalny, jednak jest to już wzrost na poziomie 20 procent, co jest po części wynikiem dużego wykorzystania zdolności produkcyjnych Spółki. W godzinach popołudniowych panuje blisko 100 procentowe obłożenie gabinetów dentystycznych, dlatego też w chwili obecnej spółka nie jest w stanie zwiększać ilości świadczonych usług dla pacjentów polskich, którzy umawiają się na wizyty właśnie w tym czasie. W przypadku pacjentów zagranicznych, którzy przyjeżdżając na kilka dni leczą się zwykle w godzinach dopołudniowych, istnieje jeszcze możliwość niewielkiego wzrostu wolumenu usług. Skokowy wzrost przychodów spółki w przyszłości możliwy będzie jednak dopiero po uruchomieniu nowej kliniki.

Indexmedica S.A. to pierwsza spółka wyspecjalizowana w branży turystyki medycznej, która zdecydowała się pozyskać środki na dalszy rozwój na rynku alternatywnym. Rolę podmiotu oferującego, a zarazem Autoryzowanego Doradcy i Animatora pełni Dom Maklerski BDM S.A.