Indexmedica: dofinansowanie projektu unijnego

0
840

Spółka Indexmedica zawarła umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie której uzyska dofinansowanie projektu, który ma na celu rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych oraz promocję za granicą marki i wizerunku spółki.

Projekt zostanie dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na. Jego wartość wynosi 397.845,50 zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 190.610,75 zł, czyli 50 procent wartości.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Indexmedica inwestuje też nową klinikę, która będzie zlokalizowana przy ulicach  Chełmońskiego i Stawowej w Krakowie. Jej oddanie do użytku planowane jest na 30 maja 2013 roku. Indexmedica jest notowana na rynku NewConnect.