Indexmedica: działalność lecznicza i hotelowa

0
884


W pierwszym kwartale 2015 roku zarząd spółki Indexmedica skupiał się na bieżącej działalności leczniczej prowadzonej w ramach Indexmedica S.A. oraz działalności noclegowo-gastronomicznej prowadzonej przez spółkę celową Metropolis Design Hotel.

Przychody z działalności leczniczej wyniosły 813 tys. zł, co przełożyło się na zysk operacyjny w wysokości 129 tys. zł. Spółce udaje się systematycznie zwiększać przychody z działalności leczniczej dzięki zwiększeniu ilości pacjentów, zwłaszcza zagranicznych.

Natomiast spółka zależna Indexmedica Metropolis Design Hotel w I kwartale 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 628 tys. zł oraz stratę z działalności operacyjnej na kwotę 245 tys. zł. W opinii zarządu ujemny wynik w okresie pierwszych 3 miesięcy roku nie odbiega od wyników innych podmiotów z tej branży

Zarząd spółki podejmuje działania w celu pozyskania środków na realizację kolejnego obiektu hotelowego obejmującego 127 pokoi w standardzie 4 gwiazdek w Krakowie przy ulicy Starowiślnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełom I i II kwartału 2017 roku. Budowa obiektu sfinansowana zostanie w części kredytem bankowym.

Poza tym w związku z inwestycją podjęto decyzję o połączeniu ze spółką APX Metropolis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-  akcyjna. Spółka ta nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej, a zysk wykazywany w sprawozdaniach wynika z udziału w spółce INX Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (INX Hotel), w której APX Metropolis pełni rolę komandytariusza i posiada 99,9 procent udziału w zysku. Spółka INX Hotel na dzień 31marca 2015 posiadała kapitały własne w wysokości 7 722 tys. zł, na co głównie składał się osiągnięty w 2014 roku zysk netto, natomiast wartość zobowiązań wyniosła 156 tys. zł.

14 maja 2015 roku podpisana została przedwstępna umowa sprzedaży na wszystkie nieruchomości posiadane przez INX Hotel. Wpływy uzyskane z tego tytułu posłużą do realizacji prowadzonej obecnie przez Indexmedica inwestycji hotelowej.

Jednocześnie celem pozyskania zewnętrznego finansowania dłużnego na budowę hotelu Indexmedica planuje wcześniejszą spłatę zobowiązań wobec głównych akcjonariuszy.

Indexmedica prowadzi obecnie w Krakowie placówkę przy ulicy Czapińskiego 2. Oferuje usługi stomatologiczne, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.