Indexmedica: III kwartał 2014 kluczowy dla funkcjonowania Grupy

0
809


W ocenie zarządu spółki Indexmedica III kwartał 214 roku był kluczowy dla dalszego funkcjonowania Grupy. Zakończenie procesu inwestycyjnego w budynku przy ulicy Wygoda w Krakowie pozwoliło rozpocząć działalność noclegową i gastronomiczną poprzez spółkę celową Metropolis Design Hotel sp. z o.o. sp.k., a dalsza poprawa wyników finansowych z działalności leczniczej prowadzonej przez Indexmedica S.A. jest potwierdzeniem pozytywnego trendu w zakresie turystyki medyczne.

Spółka zależna Metropolis Design Hotel w trzecim kwartale 2014 wypracowała przychód w wysokości 1.332 tys. zł, przy średnim obłożeniu na poziomie 65 procent. W ocenie zarządu jest to dobry wynik, tym bardziej, że prace nad pozyskaniem klientów rozpoczęły się dopiero w lipcu 2014 roku. Stanowi to potwierdzenie dla przyjętej strategii rozwoju działalności hotelarskiej w połączeniu z działalnością w zakresie turystyki medycznej.

Spółka poniosła koszty adaptacji budynku, które podlegają amortyzacji, w kwocie około 4 mln zł. Istotny jest tutaj również fakt, iż na wynik finansowy Grupy Indexmedica w III kwartale 2014 roku obciążyły jednorazowe koszty poniesione w okresie przygotowania inwestycji oraz koszty wyposażenia na kwotę blisko 400 tys. zł.

Grupa Indexmedica osiągnęła w III kwartale 2014 roku przychody ze sprzedaży netto w wysokości 2 316 553,34 zł. Było to prawie cztery razy więcej niż w analogicznym okresie roku 2013, kiedy to przychody wyniosły 630 913,41 zł. 

Przychody za trzy kwartały w roku 2014 miały wartość 3 895 765,95 zł. Rok wcześniej było to 1 997 901,96 zł.

W III kwartale 2014 spółka wykazała stratę w wysokości 14 342,534 zł, a za trzy kwartały 2014   w wysokości 723 127,53 zł.

Spółka planuje rozpoczęcie realizacji projektu budowy 127-pokojowego hotelu o standardzie czterech gwiazdek na gruncie będącym własnością spółki zależnej INX Metropolis SPK przy ulicy Starowiślnej w Krakowie (dzielnica Kazimierz). W celu przyspieszenia realizacji w/w inwestycji hotelowej, spółka Metropolis Design Hotel sprzedała za 1.765.000 zł netto nieruchomość przy ulicy Chełmońskiego w Krakowie.

Indexmedica prowadzi w Krakowie placówkę przy ulicy Czapińskiego 2. Oferuje usługi stomatologiczne, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.