Indexmedica: kolejne pożyczki od akcjonariuszy

0
779


Indexmedica S.A. poinformowała o zaciągnięciu kolejnych dwóch pożyczek na łączną kwotę 2 mln zł (po 1 mln zł każda). Pożyczki zostały udzielone przez wiodących akcjonariuszy i zarazem członków zarządu spółki.

Pożyczki zostały udzielone na okres pięciu lat. Zaciągnięcie pożyczek jest związane z jednoczesnym udzieleniem przez spółkę pożyczki jednostce zależnej spółce Indexmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w kwocie 2.000.000 zł, na tych samych warunkach.

Udzielenie pożyczki jest związane z zamiarem spłaty przez spółką Indexmedica SK zobowiązania w wysokości 1.890.000 zł wobec spółki Centrum Zdrowia Indexmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wynikającego z umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ulicy Chełmońskiego zawartej dniu 23 grudnia 2013 roku.

Spółka zależna Centrum Zdrowia Indexmedica S.K.A. nabyła w czerwcu 2012 roku działkę w Krakowie, przy ulicach Chełmońskiego i Stawowej, na której miała powstać nowa klinika stomatologiczna. W lipcu 2012 roku została podpisana umowa dotycząca generalnego wykonawstwa i rozpoczęły się prace budowlane, które zostały później przerwane.

Pod koniec grudnia 2013 roku spółka informowała o zaciągnięciu dwóch pożyczek od akcjonariuszy w wysokości 6 300 tys. zł.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szeroki zakres usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Spółka planuje rozwój usług hotelarskich. W tym celu na początku grudnia 2013 wynajęła budynek w Krakowie przy ulicy Wygody 8, który zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności hotelarskiej. Nakłady poniesione na jego dostosowanie do tej działalności są szacowane na 3 mln zł. Rozpoczęcie działalności w wynajętym budynku jest planowane na drugi kwartał 2014 roku.