Indexmedica: mniejsze przychody i zyski w IV kwartale 2012 roku

0
1022


Grupa Indexmedica zanotowała w IV kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 878 815, 84 zł. Przychody były niższe niż w IV kwartale roku 2011, kiedy to osiągnęły wartość 1 018 455,44 zł.

Zysk netto osiągnięty przez Grupę w IV kwartale 2012 wyniósł 47 087,97 zł. Rok wcześniej jego wartość wynosiła 129 172,07 zł.

Według informacji zarządu spółki spadek przychodów i zysków był spowodowany podjętą inwestycją – remontem kliniki. Remont ten oraz długi okres świąteczny spowodowały, że klinika w grudniu 2012 roku świadczyła usługi tylko przez dwa tygodnie. Ponadto wpływ na wyniki finansowe miała przeprowadzona na koniec grudnia 2012 roku inwentaryzacja materiałów stomatologicznych, która wykazała zmniejszenie stanów magazynowych, w następstwie czego został wykazany dodatkowy koszt księgowy w wysokości 60 tysięcy zł.

Na wyniki finansowe Grupy kapitałowej Indexmedica główny wpływ mają wyniki jednostki dominującej – spółki Indexmedica S.A. Poza tym w skład Grupy chodzi spółka celowa Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., powołana w celu realizacji projektu budowy nowej kliniki w Krakowie oraz zarządzania tym obiektem.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Nowa klinika spółki będzie zlokalizowana przy ulicach  Chełmońskiego i Stawowej w Krakowie. W lipcu 2012 roku rozpoczęły się prace przy jej budowie. Wykonane zostały już parce żelbetowe wraz ze stropem na drugim piętrze. Oddanie do użytku placówki planowane jest na 30 maja 2013 roku.