Indexmedica: pożyczki od akcjonariuszy

0
775


Spółka Indexmedica S.A. zaciągnęła dwie pożyczki na łączną kwotę 6.300.000 zł (po 3.150.000 zł każda). Pożyczki zostały udzielone przez wiodących akcjonariuszy i zarazem członków zarządu spółki.

Pożyczki zostały udzielone na okres 5-ciu lat, spółka zapłaci za nie odsetki w wysokości 5 procent (do 31 lipca 2014) i 6 procent (od 1 sierpnia 2014).

Zaciągnięcie pożyczek jest związane z zamiarem wsparcia spółki zależnej Centrum Zdrowia Indexmedica sp. z o.o. S.K.A. w związku z realizowanymi przez tę spółkę działaniami mającymi na celu rozszerzanie działalności Grupy o usługi hotelarskie.

Na początku grudnia spółka Centrum Zdrowia Indexmedica sp. z o.o. SKA wynajęła budynek w Krakowie przy ulicy Wygody 8, który zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności hotelarskiej. Nakłady poniesione na jego dostosowanie do tej działalności są szacowane na 3 mln zł. Rozpoczęcie działalności w wynajętym budynku jest planowane na drugi kwartał 2014 roku.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szeroki zakres usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.