Indexmedica: przychody Grupy niższe o 31 procent

0
923


Natomiast przychody Grupy w całym roku 2013 wyniosły 2 624 085,33 zł. Również było to mniej niż w roku 2012, kiedy to przychody miały wartość 3 860 275,75 zł.

W IV kwartale 2013 Grupa odnotowała stratę w wysokości 21 966,956 zł. W całym roku 2013 Grupa zanotowała natomiast zysk w wysokości 196 585,10 zł. Rok wcześniej w IV kwartale zysk miał wartość 42 390,44 zł, a w całym roku – 460 212,10 zł.

Jak wyjaśnia spółka w informacji przy sprawozdaniu finansowym, strata odnotowana w IV kwartale 2013 roku jest efektem poniesienia przez spółkę zależną Centrum Zdrowia Indexmedica sp. z o.o. sp.k. kosztów niezbędnych do rozpoczęcia działalności hotelowej, w tym m.in. czynszu za wynajem i podatku PCC.

23 października 2013 roku spółka Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nabyła niezabudowaną nieruchomość gruntową zlokalizowaną w centrum Krakowa przy ulicy Starowiślnej, dla której wydane zostały warunki zabudowy dla hotelu wraz z restauracją i parkingiem podziemnym. Zawarta transakcja była konsekwencją rozstrzygnięć przeprowadzonego w dniu 10 września 2013 roku przetargu nieograniczonego, w drodze którego ustalono cenę sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.247.960 zł brutto.

Na początku grudnia spółka Centrum Zdrowia Indexmedica sp. z o.o. SKA wynajęła budynek w Krakowie przy ulicy Wygody 8, który zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności hotelarskiej. Nakłady poniesione na jego dostosowanie do tej działalności są szacowane na 3 mln zł. Rozpoczęcie działalności w wynajętym budynku jest planowane na drugi kwartał 2014 roku.

W IV kwartale 2013 roku została utworzona spółka Indexmedica sp. z o.o. spółka komandytowa, która przejęła od CZI realizację inwestycji hotelowej przy ulicy. Starowiślnej w Krakowie. Finansowanie inwestycji prowadzone jest ze środków własnych grupy, oraz pożyczek udzielonych przez głównych akcjonariuszy. Ponadto CZI ma przydzieloną linię kredytową do kwoty 2.400.000 zł.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szeroki zakres usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.