Indexmedica: rejestracja akcji serii C

0
927

Spółka Indexmedica S.A. poinformowała o rejestracji przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.300.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Dzięki emisji akcji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 130.000 zł do kwoty nie większej niż 260.000 zł. Prawo poboru akcji serii C przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom, czyli osobom posiadającym akcje spółki serii A i B w dniu 18 stycznia 2013 roku (dzień prawa poboru).

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

W czerwcu 2012 roku Indexmedica nabyła działkę i wybrała generalnego wykonawcę obiektu, w którym powstanie nowa klinika. Placówka będzie zlokalizowana przy ulicy  Chełmońskiego/Stawowej w Krakowie. Jej oddanie do użytku planowane jest na 30 maja 2013 roku. Indexmedica jest notowana na rynku NewConnect.