Indexmedica: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

0
891


Zarząd  Indexmedica S.A. poinformował o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki dokonane w drodze emisji akcji serii C. Spółka niezwłocznie podejmie działania zmierzające do wprowadzenia nowych akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

Od dnia rejestracji kapitał zakładowy spółki wynosi 260.000 zł i dzieli się na 2.600.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich akcji spółki wynosi 3.600.000.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Indexmedica inwestuje też nową klinikę, która będzie zlokalizowana przy ulicach Chełmońskiego i Stawowej w Krakowie. Indexmedica jest notowana na rynku NewConnect.

W kwietniu 2013 roku Indexmedica wypowiedziała umowę zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącą uzyskania dofinansowania projektu mającego na celu rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych oraz promocję za granicą marki i wizerunku spółki. Decyzja była spowodowana zmianą strategii eksportowej dotyczącej promocji na rynku niemieckim oraz irlandzkim.