Indexmedica: rośnie konkurencja na rynku turystyki medycznej

0
939


Grupa Indexmedica zanotowała w I kwartale 2013 spadek przychodów ze sprzedaży oraz zysku. Według informacji zarządu wpływ na wyniki miała nasilająca się konkurencja na krajowym rynku turystyki medycznej ze strony zarówno podmiotów krajowych jak i zagranicznych, oraz pojawienie się, obok silnej konkurencji węgierskich ośrodków, nowych kierunków takich jak Rumunia, Chorwacja i Turcja. 

Grupa Indexmedica zanotowała w I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 677 603,20 zł. Przychody były niższe niż w I kwartale roku 2012, kiedy to osiągnęły wartość 1 102 858,07 zł. Zysk netto osiągnięty przez Grupę w I kwartale 2012 wyniósł 52 654,63 zł. Rok wcześniej jego wartość wynosiła 193 297,93 zł.

Na wyniki i konkurencyjność cenową wpływały także niższe kursy walutowe w porównaniu z początkiem 2012 roku, co przełożyło się na wysokość przychodów oraz jednostkowe marże osiągane przez spółkę.

Na wyniki finansowe Grupy kapitałowej Indexmedica główny wpływ mają wyniki jednostki dominującej – spółki Indexmedica S.A. Poza tym w skład Grupy chodzi spółka celowa Centrum Zdrowia Indexmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., powołana w celu realizacji projektu budowy nowej kliniki w Krakowie oraz zarządzania tym obiektem.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Nowa klinika spółki będzie zlokalizowana przy ulicach  Chełmońskiego i Stawowej w Krakowie. W lipcu 2012 roku rozpoczęły się prace przy jej budowie.