Indexmedica: spadek przychodów i zysków Grupy

0
908


Grupa Indexmedica  osiągnęła w II kwartale roku 2013 przychody netto ze sprzedaży o wartości 689 385,35złotych,. W tym samym okresie Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 190 714, 26 złotych.

Wyniki te były gorsze od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2012. Wówczas przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość 1 027 484,01 zł, a zysk netto – 145 738,08 zł.

Według informacji spółki wpływ na przychody w II kwartale 2013 roku miała nasilająca się konkurencja krajowa oraz zagraniczna (Węgry i nowe kierunki – Rumunia, Chorwacja i Turcja).

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Spółka zależna Centrum Zdrowia Indexmedica S.K.A. nabyła w czerwcu 2012 roku działkę w Krakowie, przy ulicach Chełmońskiego i Stawowej, na której ma powstać nowa klinika stomatologiczna. W lipcu 2012 roku została podpisana umowa dotycząca generalnego wykonawstwa i rozpoczęły się prace budowlane, które zostały później przerwane. 9 maja 2013 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 130.000 zł w drodze emisji 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na dokończenie inwestycji w nową klinikę. 1 sierpnia 2013 roku został złożony wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym. Spółka spodziewa się uzyskać do końca września prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, co umożliwi wznowienie prac budowlanych.