Indexmedica: spadek przychodów spółki

0
1004

Spółka Indexmedica, oferująca usługi stomatologiczne, osiągnęła w trzecim kwartale 2012 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 851 tys. zł, co oznacza spadek wobec analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 148 tys. zł. Spadek spowodowany był zmniejszeniem ilości wizyt pacjentów krajowych.

Spółka informuje w komentarzu do wyników, że pomimo spadku przychodów zwiększyła rentowność sprzedaży oraz rentowność zysku operacyjnego i zysku brutto. Zysk EBITDA w trzecim kwartale 2012 roku był o około 12% wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Z kolei zysk netto uzyskany w tym okresie był niższy od porównywalnej wielkości w trzecim kwartale 2011 roku, ze względu na szybszą amortyzację cyfrowej pracowni obrazowania radiologicznego zakupionej i rozliczanej w 2011 roku i wyniósł 83.726 zł (rok wcześniej miał wartość  – 121.936,77 zł).

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego. Pacjenci zagraniczni wygenerowali ponad 60 procent przychodów spółki w 2011 roku.

W czerwcu 2012 roku Indexmedica nabyła działkę i wybrała generalnego wykonawcę obiektu, w którym powstanie nowa klinika. Placówka będzie zlokalizowana przy ulicy  Chełmońskiego/Stawowej w Krakowie. Jej oddanie do użytku planowane jest na 30 maja 2013 roku.