Indexmedica: usługi medyczne oraz inwestycja w hotelarstwo w II kwartale 2014

0
823

Aktywność Grupy Indexmedica w II kwartale 2014 roku koncentrowała się na dwóch obszarach – usługach leczenia stomatologicznego i poszerzaniu działalności o usługi hotelarskie i gastronomiczne – poinformowała spółka w komunikacie finansowym.

Grupa dąży do połączenia obu tych obszarów. Pierwszy z nich obszarów to podstawowy przedmiot działania spółki, skupiający się na bieżącej działalności kliniki stomatologicznej w Krakowie oraz działalności związanej z pozyskiwaniem pacjentów głównie zagranicznych na leczenie stomatologiczne.

W ramach tej działalności spółka w II kwartale 2014 roku wypracowała przychód w wysokości 774 tys. zł, co przełożyło się na zysk z działalności operacyjnej w wysokości 124 tys. zł. Spółka osiągnęła lepszy wynik niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale i wyraża nadzieję, że można to potraktować jako początek pozytywnego trendu.

Poprawa wyników jest istotna w kontekście wzrastających potrzeb kapitałowych Grupy Indexmedica w związku z rozpoczęciem z końcem czerwca 2014operacyjnej działalności świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych w wynajętym budynku przy ulicy Wygoda w Krakowie oraz przyspieszeniem realizacji drugiego projektu w tym obszarze – obiektu hotelowego przy ulicy Starowiślnej w Krakowie.

W przypadku drugiego projektu 15 kwietnia 2014 uprawomocniło się pozwolenie na budowę wydane dla podmiotu zależnego – spółki INX Metropolis SPK dotyczące działki przy ulicy Starowiślnej. Pozwolenie zostało wydane na budowę hotelu z restauracją.

Obecnie spółka przystąpiła do wykonania projektu wykonawczego oraz analizuje możliwości finansowe Grupy dotyczące jak najszybszej realizacji projektu. W tym celu również postanowiono o wycofaniu się z projektu budowy nowej kliniki i zaoferowaniu do sprzedaży obiektu w trakcie budowy zlokalizowanego przy ulicy Chełmońskiego w Krakowie.

Na koniec drugiego kwartału 2014 roku spółka posiadała zobowiązania długoterminowe w kwocie 11.296 tys. zł. Kwota ta wynika z pożyczek udzielonych przez głównych akcjonariuszy. Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.036 tys. zł składają się przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Kapitał własny wynosi 3.650 tys. zł. Rzeczowe aktywa trwałe wynoszą 8.370 tys. zł. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3.895 tys. zł stanowią zapłacony z góry czynsz za wynajem lokalu pod działalność hotelową. Należności krótkoterminowe w kwocie 2.516 tys. zł stanowią w przeważającej wysokości należności od budżetu z tyt. podatku VAT.  Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 471 tys. zł. Emitent łącznie udzielił pożyczek długoterminowych spółkom zależnym na kwotę 14.508 tys. zł.

Indexmedica prowadzi w Krakowie placówkę przy ulicy Czapińskiego 2. Oferuje usługi stomatologiczne, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.