Indexmedica: wygrany przetarg na sprzedaż nieruchomości

0
716


Spółka zależna Inexmedica S.A. – Centrum Zdrowia Indexmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wygrała przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanej w centrum Krakowa.

Spółka była jedynym oferentem, który stanął do przetargu. Cena nabycia została ustalona na kwotę 3.247.960 zł brutto, tj. na poziomie najniższego możliwego postąpienia powyżej ceny wywoławczej równej 3.125.800 zł. Zakup nieruchomości zostanie sfinansowany ze środków własnych spółki oraz pożyczek od głównych akcjonariuszy.

Atrakcyjna cena oraz lokalizacja nieruchomości, a także wydane już warunki zabudowy dla hotelu wraz z restauracją oraz parkingiem podziemnym były podstawą decyzji zarządu o zakupie działki. W związku z rozszerzeniem działalności  intencją Grupy kapitałowej Indexmedica jest budowa kolejnego hotelu.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Spółka zależna Centrum Zdrowia Indexmedica S.K.A. nabyła w czerwcu 2012 roku działkę w Krakowie, przy ulicach Chełmońskiego i Stawowej, na której ma powstać nowa klinika stomatologiczna. W lipcu 2012 roku została podpisana umowa dotycząca generalnego wykonawstwa i rozpoczęły się prace budowlane, które zostały później przerwane.