Indexmedica: wynajęcie nieruchomości na hotel

0
832


Spółka Indexmedica S.A. poinformowała o wynajęciu przez swoją spółkę zależną budynku zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Wygody 8. Budynek został wybudowany w roku 2013 i zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności hotelarskiej.

Umowa najmu została zawarta przez spółkę zależną Indexmedica S.A. – Centrum Zdrowia Indexmedica sp. z o.o. SKA z Metropolis Invest sp. z o.o. SKA na 100 miesięcy. Czynsz za najem za cały okres obowiązywania umowy wynosi 4,8 mln zł netto. Powierzchnia budynku to 1 574,84 m kw. Indexmedica poniesie nakłady na jego dostosowanie do planowanego przeznaczenia, które są szacowane na kwotę 3 mln zł.

Rozpoczęcie działalności w wynajętym budynku jest planowane na drugi kwartał 2014 roku. Umowa stanowi kolejny krok rozszerzenia działalności Grupy kapitałowej Indexmedica o usługi hotelarskie.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.