Indexmedica: wypowiedzenie umowy z PARP

0
867

Spółka Indexmedica wypowiedziała umowę zawartą w lutym 2013 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącą uzyskania dofinansowania projektu mającego na celu rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych oraz promocję za granicą marki i wizerunku spółki.

Decyzja była spowodowana zmianą strategii eksportowej dotyczącej promocji na rynku niemieckim oraz irlandzkim Projekt miał zostać dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na. Jego wartość wynosiła 397.845,50 zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miała wynieść 190.610,75 zł, czyli 50 procent wartości.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Indexmedica inwestuje też nową klinikę, która będzie zlokalizowana przy ulicach Chełmońskiego i Stawowej w Krakowie. Indexmedica jest notowana na rynku NewConnect.