Indexmedica: wzrost przychodów o 20 procent

0
899


Specjalizująca się turystyce stomatologicznej Indexmedica zamknęła 2011 rok wzrostem przychodów na poziomie przekraczającym 20 procent w stosunku do roku poprzedzającego.  Krakowska klinika od maja 2012 roku jest notowana na rynku NewConnect.

W roku 2011 spółka osiągnęła przychód ze sprzedaży na poziomie 3.667 tys. zł, co jest najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii działalności kliniki. Wzrost przychodów został osiągnięty dzięki aktywnemu budowaniu relacji z pośrednikami oraz skutecznemu pozyskiwaniu pacjentów zagranicznych. Spółka zakończyła rok 2011 zyskiem netto na poziomie 526 tys. zł. Nieco gorszy wynik w stosunku do 2010 roku (628 tys. zł) jest efektem zmiany modelu pozyskiwania pacjentów zagranicznych, jednocześnie spółka cały czas utrzymuje dwucyfrowe wskaźniki rentowności – tłumaczy w raporcie Zarząd spółki Indexmedica.

Kapitał własny Spółki wzrósł w 2011 roku o ponad 80 procent do 1 166 tys. zł (w 2010 roku było to 641 tys. zł). Spółka w minionym roku nie miała zobowiązań  długoterminowych.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Spółka planuje budowę nowej placówki, która będzie usytuowana przy ulicy Chełmońskiego/Stawowej. W tym celu kupuje grunt za 668 tys. zł.