Indexmedica: wzrost przychodów w roku 2012

0
788


Indexmedica S.A. osiągnęła w roku 2012 przychody netto ze sprzedaży o wartości 3 860 tysięcy złotych, co jest najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii spółki. W 2012 roku Indexmedica wypracowała zysk netto w wysokości 460 tysięcy złotych i była to wartość niższa w porównaniu do roku 2011, co się wiązało ze spadkiem marż osiąganych przez spółkę.

Mimo trudnych warunków rynkowych oraz wzrostu konkurencji na rynku, zarząd spółki ocenia miniony rok pozytywnie. Sytuacja finansowa Grupy na koniec 2012 roku określana jest jako bardzo dobra, kapitał własny wzrósł do kwoty 2 451tys. zł, a spółka nie posiadała żadnych długoterminowych zobowiązań.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Spółka zależna Centrum Zdrowia Indexmedica S.K.A. nabyła w czerwcu 2012 roku działkę w Krakowie, na której powstanie nowa klinika. W lipcu 2012 roku została podpisana umowa dotycząca generalnego wykonawstwa i rozpoczęły się prace budowlane. Nowa klinika spółki będzie zlokalizowana przy ulicach  Chełmońskiego i Stawowej. W drugiej połowie roku 2012 podjęte zostały też prace związane z emisją akcji serii C z prawem poboru w celu pozyskania dodatkowych środków na realizację tej inwestycji.