Indexmedica: wzrost przychodów z działalności hotelarskiej

0
840

W III kwartale 2015 roku działalność hotelarska przyniosła Grupie Indexmedica zysk brutto w wysokości 610 025,41 zł. Przychody z tej działalności osiągnęły wartość 1 884 258,94 zł. Działalność ta była prowadzona w obiekcie Metropolis Design Hotel na Starym Mieście w Krakowie.

Wypracowanie przychodu na tym poziomie możliwe było dzięki osiągniętemu wysokiemu obłożeniu, które w okresie od lipca do września 2015 roku wyniosło blisko 85 procent oraz dzięki dodatkowym przychodom Grupy Indexmedica z nowego źródła, jakim jest pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości.

W III kwartale 2015 działalność w zakresie turystyki medycznej przyniosła Grupie Indexmedica 288 627,84 zł zysku brutto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 821 392,63 zł.

Cały zysk brutto Grupy w III kwartale 2015 wyniósł 749 317,28 zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 858 342,29 zł.

W okresie 9 miesięcy 2015 Grupa wygenerowała środki z działalności operacyjnej na poziomie 4 232 482,77 zł. Ujemne saldo z działalności inwestycyjnej (-2 792 247,43 zł) wynikało z prowadzonej inwestycji w drugi obiekt hotelowy przy ulicy Starowiślnej w Krakowie (130 pokoi w standardzie 4-gwiazdek), a przepływy z działalności finansowej zamknęły się saldem (–20 971,70 zł).

Na koniec września 2015 Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 2 409 359,70 zł, które przeznaczone zostaną na kontynuację budowy hotelu przy ulicy Starowiślnej.

Indexmedica prowadzi w Krakowie działalność w branży hotelowej i medycznej.

W segmencie hotelowym Grupa świadczy usługi w standardzie affordable luxury (dostępny luksus w standardzie czterogwiazdkowym) w obiekcie hotelowym przy ulicy Wygody, natomiast przy ulicy Starowiślnej buduje dwukrotnie większy hotel, w którym rozpocznie świadczenie usług usługi w pierwszej połowie 2017 roku.

W segmencie medycznym Indexmedica prowadzi w Krakowie placówkę przy ulicy Czapińskiego 2, w której oferuje usługi stomatologiczne, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.