Indexmedica zapowiada rozszerzenie działalności

0
983


Spółka Indexmedica S.A. poinformowała o podjęciu działań mających na celu rozszerzenie prowadzonej działalności o usługi hotelarskie oraz o zawarciu w związku z tym umowy kredytowej. Nowa działalność będzie realizowana przez spółkę zależną Centrum Zdrowia Indexmedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Spółka ta wynajmie od wiodących akcjonariuszy spółki Indexmedica S.A. nowy budynek w stanie deweloperskim zlokalizowany na Starym Mieście w Krakowie na okres 10 lat z możliwością przedłużenia. Centrum Zdrowia Indexmedica wraz ze spółką Indexmedica będzie zobowiązana do wykończenia i wyposażenia obiektu.

W tym celu została zawarta z Raiffeisen Bank Polska umowa dotycząca kredytu nieodnawialnego do kwoty 2.400.000 zł. Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpi do 31 lipca 2023 roku, a zabezpieczeniem kredytu są m.in. cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości i przystąpienie spółki Indexmedica S.A. do długu. Uruchomienie finansowania jest uzależnione od podpisania umowy najmu oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Rozpoczęcie nowej działalności może nastąpić w drugim kwartale 2014 roku.

Spółka Indexmedica działa od 2006 roku. Prowadzi placówkę przy ulicy Czapińskiego 2 w Krakowie. Oferuje szerokie spektrum usług stomatologicznych, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.

Spółka Centrum Zdrowia Indexmedica w czerwcu 2012 roku nabyła działkę w Krakowie w celu wybudowania tam nowej kliniki stomatologicznej. Zostały rozpoczęte prace budowlane, które później zostały przerwane.

W II kwartale roku 2013 Grupa Indexmedica osiągnęła przychody netto ze sprzedaży o wartości 689 385,35złotych,. W tym samym okresie Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 190 714, 26 złotych.