Indexmedica zmienia nazwę na Metropolis

0
872

Spółka Indexmedica z Krakowa, prowadząca działalność w branży medycznej i hotelowej, zmienia nazwę na Metropolis. Zmiana wynika z tego, że zyski osiągane dzięki działalności hotelarskiej przynoszą większość zysków Grupy.

Działalność hotelarska jest prowadzona w obiekcie Metropolis Design Hotel na Starym Mieście w Krakowie. W III kwartale 2015 roku przyniosła ona Grupie Indexmedica zysk brutto w wysokości 610 025,41 zł. Przychody z tej działalności osiągnęły wartość 1 884 258,94 zł. Cały zysk brutto Grupy w III kwartale 2015 wyniósł 749 317,28 zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 858 342,29 zł.

W segmencie hotelowym Grupa świadczy usługi w standardzie affordable luxury (dostępny luksus w standardzie czterogwiazdkowym) w obiekcie hotelowym przy ulicy Wygody, natomiast przy ulicy Starowiślnej buduje dwukrotnie większy hotel, w którym rozpocznie świadczenie usług w pierwszej połowie 2017 roku.

W segmencie medycznym Indexmedica prowadzi w Krakowie placówkę przy ulicy Czapińskiego 2, w której oferuje usługi stomatologiczne, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.