Indexmedica zmieniła nazwę na Metropolis

0
878

Spółka Indexmedica S.A. z Krakowa, prowadząca działalność w branży medycznej i hotelowej, zmienia nazwę na Metropolis S.A. Rejestracja nowej nazwy w Rejestrze Przedsiębiorców KRS nastąpiła 4 grudnia 2015 roku. Zmiany wprowadzono także w statucie spółki.

Zmiana wynika z tego, że zyski osiągane dzięki działalności hotelarskiej przynoszą większość zysków Grupy. Działalność hotelarska jest prowadzona w obiekcie Metropolis Design Hotel na Starym Mieście w Krakowie. W III kwartale 2015 roku przyniosła ona Grupie Indexmedica zysk brutto w wysokości 610 025,41 zł. Przychody z tej działalności osiągnęły wartość 1 884 258,94 zł. Cały zysk brutto Grupy w III kwartale 2015 wyniósł 749 317,28 zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2 858 342,29 zł.

Grupa świadczy usługi hotelowe w obiekcie przy ulicy Wygody, natomiast przy ulicy Starowiślnej buduje dwukrotnie większy hotel, w którym rozpocznie świadczenie usług w pierwszej połowie 2017 roku.

Poza tym Metropolis prowadzi w Krakowie placówkę przy ulicy Czapińskiego 2, w której oferuje usługi stomatologiczne, zarówno dla klientów polskich jak i zagranicznych. Poza usługami dentystycznymi pomaga klientom spoza Polski w rozliczeniu kosztów leczenia z ubezpieczycielami, w organizacji przelotu, rezerwacji noclegu, a także w organizacji czasu wolnego.