Inno-Gene: dofinansowanie projektu w ramach POIG

0
1047

Centrum Badań DNA sp. z o.o., spółka zależna Inno-Gene S.A. podpisała umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację dwóch projektów. Projekty umożliwią spółce uzyskanie ochrony patentowej Unii Europejskiej, której przedmiotem będą testy genetyczne w kierunku predyspozycji do nowotworów na terenie proceduralnym Europejskiego Urzędu Patentowego EPO.

Uzyskanie przez spółkę ochrony patentowej umożliwi rozpoczęcie sprzedaży opracowanych usług i produktów na terenie Europy. Kwota całkowita obu projektów wynosi 111.400,00 zł, w tym dofinansowanie 77.980,00 zł (70 procent). Projekty będą realizowane do końca 2012 roku. Dofinansowanie będzie pochodzić z działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Spółka Inno-Gene S.A. działa od kwietnia 2010 roku. Celem firmy jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie Research&Development, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty. Do Inno-Gene należy Centrum Badan DNA, działające w Poznaniu przy ulicy ul. Mickiewicza oraz spółka zależna NewLab Systems. Założycielami spółki Inno-Gene oraz członkami zarządu są Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz. Spółka jest notowana na NewConnect.