Inno-Gene: spadek przychodów w III kwartale 2017 roku

0
300


Grupa Kapitałowa Inno-Gene osiągnęła za III kwartały 2017 roku 2 671 790,18 zł przychodów netto ze sprzedaży, było to mniej niż w analogicznym okresie roku 2016, kiedy to przychody miały wartość 3 551 077,28 zł.

Przychody za III kwartał 2017 roku miały wartość 751 778,97 zł, rok wcześniej było to 1 521 728,08 zł.

Inno-Gene wyjaśnia, że zmniejszone przychody są efektem zaprzestania działalności operacyjnej spółek pośrednio zależnych Medgenetix sp. z o.o. oraz Genomix sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie. Efekt ten ma wpływ zarówno na przychody jak i na koszty działalności operacyjnej Grupy.

Spółka zapewnia także, że restrukturyzacja Grupy Kapitałowej i koncentracja na najbardziej rentownych spółkach i badaniach pozwoliła na obniżenie kosztów działalności operacyjnej o ponad 30 procent w III kwartale oraz w całym roku 2017 w stosunku do analogicznego okresu roku 2016.

Efektem tak prowadzonych zmian jest osiągnięty zysk netto Grupy za III kwartały 2017 roku, który wyniósł 716 359,16 zł, rok wcześniej była to strata w wysokości 1 793 839,08 zł. Zysk w III kwartale 2017 wyniósł 748 113,85 zł , rok wcześniej – 118 695,79 zł.

Wskaźnik EBITDA na koniec III kwartału 2017 roku wyniósł 1 663 177,87 zł, w okresie porównawczym roku 2016 było to 266 615,68 zł.

Inno-Gene to grupa spółek prowadzących działalność w zakresie genetyki.

Jedną ze spółek jest Centrum Badań DNA, ośrodek badawczo-diagnostyczny, którego celem jest wdrażanie i oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie analiz DNA i wprowadzenie na rynek najnowocześniejszej diagnostyki medycznej. Firma prowadzi własne prace badawcze i współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami naukowymi i diagnostycznymi z całego świata.

Grupę Inno-Gene tworzą także: spółki Medgenetix i Medgenetics, zajmujące się komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych, spółka bioinformatyczna Vita in Silica oraz spółki: Med4One i Genomix, które realizują projekty związane z opracowaniem innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej.