Inno-Gene: szkolenia finansowane z funduszy unijnych

0
921

Spółka Inno-Gene z Poznania rozpoczęła pierwszy cykl szkoleń i straży skierowanych dla naukowców. Projekt jest finansowany z funduszy unijnych. Kwota dofinansowania wynosi 434 tys. zł. Celem szkoleń jest przygotowanie do komercjalizacji projektów badawczych.

Projekt „BIO-TECH TRANSFER. Staże i szkolenia biotechnologiczne w Inno-Gene S.A.” jest realizowany przez Inno-Gene S.A. i Centrum Badań DNA. Adresatami projektu są wielkopolscy pracownicy naukowi jednostek naukowych i pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni. Dzięki dofinansowaniu realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik projektu, który ukończy udział w projekcie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000 zł.
W wyniku udziału w projekcie jego uczestnicy poznają zasady oceny ekonomicznej innowacyjnego przedsięwzięcia oraz nabywają praktycznych umiejętności przygotowania planu komercjalizacji przedsięwzięcia biotechnologicznego. Projekt zakłada realizację 6 cykli szkoleń biotechnologicznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu najnowszych technologii w zakresie biologii molekularnej oraz możliwości ich komercyjnego zastosowania.

Spółka Inno-Gene S.A. działa od kwietnia 2010 roku. 8 lutego 2011 roku zadebiutowała na NewConnect. Celem firmy jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie Research&Development, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty.

Do Inno-Gene należy Centrum Badan DNA, działające w Poznaniu przy ulicy ul. Mickiewicza oraz spółka zależna NewLab Systems. Założycielami spółki Inno-Gene oraz członkami zarządu są Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz.
.