Inno-Gene: utworzenie spółki szkoleniowej

0
825

Inno-Gene utworzył spółkę zależną Centrum Edukacji Bio-Medycznej sp. z o.o., której celem jest działanie w sektorze usług szkoleniowych i organizacji konferencji. Spółka będzie prowadziła szkolenia z zakresu transferu technologii, technologii laboratoryjnych i medycznych również w oparciu o narzędzia udostępniania materiałów on-line.

Centrum Edukacji Bio-Medyczne jest spółką pośrednio zależną od Inno-Gene, ponieważ Centrum Badań DNA, spółka zależna InnoGene, objęła w nowej spółce 49,5 procent udziałów. Również 49,5 procent udziałów w spółce CEBIM objął inwestor finansowy – Nickel Technology Park Poznań sp. z o.o. Inwestor zapłacił za udziały 800 tys. zł.

Inno-Gene S.A. działa od kwietnia 2010 roku. Celem firmy jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie Research&Development, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Wynikiem działalności spółki jest między innymi opracowanie testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty.

Do Inno-Gene należą spółki NewLab Systems, Centrum Diagnostyki DNA, Medgenetics oraz spółka pośrednio zależna – Medgenetix sp. z o.o. Założycielami spółki Inno-Gene oraz członkami zarządu są Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz. Spółka jest notowana na NewConnect.