Inno-Gene utworzył spółkę celową

0
889

Firma Inno-Gene utworzyła spółkę Medgenetix Sp. z o.o. Celem działalności spółki będzie świadczenie usług diagnostyki genetycznej oraz prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych związanych z medycyną spersonalizowaną, w szczególności z rozwojem chorób nowotworowych i doborem skutecznych, indywidualizowanych terapii.

Kapitał zakładowy utworzonej spółki wynosi 2.400.000 zł. Udziały spółki w 30 procentach objęła Krakowa Izba Gospodarcza, a w 70 procentach – spółka zależna Inno-Gene – Medgenetics.

Krakowa Izba Gospodarcza jest beneficjentem dofinansowania przyznanego w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dofinansowanie zostało przyznane na potrzeby realizacji projektu KIGMED.eu -Inkubator Innowacyjnych Technologii dla e- medycyny, w ramach którego KIG dokonuje inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia oparte o rozwiązania innowacyjne zgłoszone i zweryfikowane w ramach powołanego inkubatora.

Inno-Gene S.A. działa od kwietnia 2010 roku. Celem firmy jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie Research&Development, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty. Do Inno-Gene należą też spółki NewLab Systems oraz Centrum Diagnostyki DNA. Założycielami spółki Inno-Gene oraz członkami zarządu są Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz. Spółka jest notowana na NewConnect.