Inno-Gene: zakup udziałów spółki VitaInSilica

0
1110

Inno-Gene S.A. kupił 50 udziałów spółki VitaInSillica o łącznej wartości 6.250 zł, co stanowi 20 procent udziału w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Objęcie udziałów stanowi realizację zobowiązań obu spółek zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie wspólnych prac rozwojowo- badawczych.

Spółka VitainSillica sp. z o.o. jest firmą bioinformatyczną modelującą wirtualnie interakcje RNA-białko, białko-ligand, a także wykonującą screenning cząsteczek chemicznym o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym oraz tworzącą oprogramowanie bioinformatyczne związane z medycyną spersonalizowaną.

Inwestycja kapitałowa Inno-Gene w spółkę bioinformatyczną VitaInSilica sp. z o.o. jest wynikiem realizacji strategii poszukiwania partnerów, którzy umożliwią rozwinięcie realizowanych obecnie projektów i znaczące rozszerzenie badań w kierunku medycyny spersonalizowanej oraz realizację nowych projektów badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Inno-Gene S.A. działa od kwietnia 2010 roku. Celem firmy jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie Research&Development, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty. Do Inno-Gene należą spółki: Medgenetics, NewLab Systems oraz Centrum Diagnostyki DNA. Założycielami spółki Inno-Gene oraz członkami zarządu są Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz. Spółka jest notowana na NewConnect.