Inno-Gene: zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie

0
877

Projekt Centrum Badań DNA sp. z o.o., spółki zależnej Inno-Gene S.A. znalazł się na liście wniosków zatwierdzonych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Całkowity budżet projektu wynosi 5 298 600 zł. Zatwierdzona przez PARP wielkość dofinansowania to 4 175 005 zł (78,8 procent). Projekt jest zatytułowany ” Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej”, Planowany okres jego realizacji to styczeń 2012 – grudzień 2015 roku.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowych testów genetycznych w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych 7 nowotworów oraz 4 najczęstszych chorób cywilizacyjnych człowieka. Wnioskowany projekt będzie znaczącym rozszerzeniem i rozwinięciem zakończonego w 2011 roku projektu spółki, dotyczącego diagnostyki predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty.

Spółka Inno-Gene S.A. działa od kwietnia 2010 roku. 8 lutego 2011 roku zadebiutowała na NewConnect. Celem firmy jest stworzenie portfela specjalistycznych spółek zależnych, prowadzących działalność w zakresie Research&Development, diagnostyki oraz produkcji i dystrybucji wyrobów gotowych. Efektem działalności spółki jest między innymi opracowanie innowacyjnych na skalę światową testów wykrywających predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego oraz nowotworu prostaty. Do Inno-Gene należy Centrum Badan DNA, działające w Poznaniu przy ulicy ul. Mickiewicza oraz spółka zależna NewLab Systems. Założycielami spółki Inno-Gene oraz członkami zarządu są Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz.