Innova Capital: 150 mln zł na grupę medyczną

0
1275

Innova Capital, środkowoeuropejski fundusz private equity, zainwestował w krakowski Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek. Obecnie wspólnie z założycielami Ujastka zamierza zbudować sieć szpitali i klinik świadczących zaawansowaną opiekę medyczną z zakresu ginekologii, położnictwa, patologii ciąży i neonatologii, w tym w szczególności intensywnej terapii noworodków.

Docelowe zaangażowanie kapitałowe Innova w program akwizycji i integrację sektora może w ciągu dwóch lat przekroczyć 150 milionów zł.

– Nasza wspólna wizja to stworzenie platformy specjalistycznych usług zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa matce i dziecku. Dzięki współpracy z dotychczasowym zespołem Ujastka, chcemy stworzyć ogólnopolską sieć wyspecjalizowanych, świetnie wyposażonych i przyjaznych pacjentom przychodni i szpitali. W świat zaawansowanej medycyny wchodzimy z cenionymi ekspertami z obszaru położnictwa w Polsce. W zamian dajemy nasze kompetencje zarządcze, finansowanie i dodatkowe pary rąk do pracy – deklaruje Krzysztof Krawczyk, Partner Zarządzający Innova Capital.

Szpital Ujastek wyróżnia unikalny model medyczny kładący nacisk na oraz specjalistyczne usługi z zakresu intesywnej terapii noworodka świadczone na najwyższym, III poziomie referencyjności.
– Polska musi rozwijać nowoczesne położnictwo i neonatologię. Bezpieczeństwo matek i  noworodków to wyróżnik państw wysokorozwiniętych, do grona których dążymy. Niestety, nadal są regiony w Polsce gdzie opieka okołoporodowa nad matką i dzieckiem nie jest na takim poziomie, którego oczekiwaliby lekarze i pacjenci. Dostęp do oddziałów położniczych z zapleczem do intensywnej terapii noworodka jest niewystarczający. Chcemy to zmienić. Znaleźliśmy partnerów, którzy pomogą nam przenieść nasz sprawdzony model działania medycznego i know-how w inne regiony Polski – mówi dr Marek Kowalski, współtwórca Szpitala Ujastek, lekarz, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa.

Podaż zaawansowanych usług neonatologicznych w Polsce jest ciągle niewystarczająca. W 2010 roku według danych GUS  współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł w Polsce  5,2‰. Dla porówania w Szwecji – wynosi on aktualnie 3,1 ‰, w Norwegii – 3, 2 ‰, Czechach – 3,7 ‰, Francji –  4,1 ‰, Niemczech – 4,3 ‰ , Wielkiej Brytanii –  4,7 ‰ .

Fundusz Innova Capital od momentu rozpoczęcia działalności w 1994 roku zainwestował blisko 500 mln euro w 40 przedsiębiorstw działających w 10 krajach regionu. W 2010 roku.

Szpital Ujastek oferuje opiekę położniczo-ginekologiczną. Posiada także oddział ginekologiczny, gdzie wykonywane są zaawansowane operacje. Specjalizuje się w zabiegach laparoskopowych, diagnostyce i leczeniu nietrzymania moczu oraz diagnostyce hiperprolaktynemii, która wykonywana jest kompleksowo w ciągu jednego dnia.