Innowacyjność to kompleksowe i skuteczne leczenie

0
770

Jednym z paneli podczas Forum Ochrony Zdrowia odbywającego się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynic, był panel dotyczący zrównoważonej innowacyjności. Uczestnikiem panelu była prezes Grupy Lux Med, Anna Rulkiewicz.

Innowacyjność można definiować na wiele różnych sposobów. Uczestnicy panelu wskazali na takie aspekty tego zjawiska jak wprowadzanie na rynek nowych leków, technologii i metod leczenia, a także zwiększanie dostępności do leczenia.

– Dla nas innowacyjność to kompleksowe i skuteczne leczenie pacjentów – mówiła prezes Anna Rulkiewicz. –  W placówkach Grupy Lux Med systematycznie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, na przykład dotyczące onkologii czy wykrywania chorób cywilizacyjnych. Jednym z programów jest Onkonawigator, skierowany do lekarzy, mający na celu wczesne wykrywanie nowotworów.

Prezes Rulkiewicz wskazała także na innowacyjne podejście pracodawców do kwestii zdrowia pracowników, którzy inwestują w programy profilaktyczne i abonamenty medyczne.

– Innowacyjność podejścia polega na tym, że pracodawcy widzą sens inwestowania w zdrowie pracowników – mówiła AnnaRulkiewicz. – Wiedzą, że w dłuższej perspektywie to się opłaca.

Pomimo szerokiego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w wielu aspektach gospodarki (takich jak na przykład bankowość czy telekomunikacja) w ochronie zdrowia często przeszkodą w innowacyjnym podejściu jest nastawienie pacjentów. Na przykład na badania przesiewowe w kierunku raka piersi zgłasza się w Polsce niewielki procent kobiet.

– Żyjemy w kraju, w którym sytuacja zdrowotna systematycznie się poprawia – mówił Mirosław Wysocki, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. – Jednak innowacyjność powinna stale mobilizować do badań i profilaktyki.

Wiceminister zdrowia Krzysztof Chlebus podkreślił, że duży nacisk jest na przekazywanie coraz większych środków na medycynę naprawczą, tymczasem innowacyjne podejście to także wydawanie większych środków na zapobieganie i rehabilitacje po leczeniu.

Ard den Heeten z EUSOBI&European School for Screening Radiology podkreślił rolę efektywności i niższych kosztów uzyskanych dzięki innowacyjnym metodom badań.

Poza tym w wielu obszarach potrzebne są rozwiązania systemowe. Pomimo sukcesów w leczeniu schorzeń kardiologicznych ciągle niewystarczająca jest profilaktyka oraz rehabilitacja po leczeniu szpitalnym. Uwagi na ten temat przekazała poseł Beata Libera-Małecka, która wskazała też, że 90 procent kosztów leczenia tych chorób pochłania leczenie szpitalne.

W panelu dyskusyjnym na temat innowacyjności brali także udział:  prof. Leszek Bryniarski z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nicole Denjoy, sekretarz generalny COCIR.