Intercard: rozbudowa Centrum Kardiologii w Pińczowie

0
779


Intercard zakończył prace przy rozbudowie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie. Inwestycja finansowana była ze środków własnych spółki, jej koszt wyniósł około 5 mln zł.

Nowa inwestycja służyć będzie mieszkańcom województwa świętokrzyskiego w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób serca z wykorzystaniem najnowszych technologii  medycznych. Dzięki rozbudowie Centrum możliwe będzie rozszerzenie oferty medycznej placówki o dotychczas niewykonywane procedury, takie jak między innymi wszczepienia kardiowerterów-defibrylatorów, a przyszłości także z zakresu angiologii.
 
Dzięki nowej inwestycji rozbudowana została także baza łóżkowa Centrum, polepszy się komfort pobytu leczonych tu pacjentów.
 
Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard w Pińczowie prowadzi diagnostykę i leczenie chorób serca w zakresie kardiologii inwazyjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach 24-godzinnego dyżuru na oddziale wykonywane są zabiegi koronarografii i koronaroplastyki w trybie pilnym u chorych z zawałem serca. Zabiegi te przeprowadzane są według najnowszych standardów, nie wymagają one długich hospitalizacji, umożliwiają szybką rehabilitację i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej i zawodowej.
 
Spółka Intercard utworzona została w 2005 roku z myślą o rozwijaniu systemu kardiologii inwazyjnej w Polsce południowej. W tym celu utworzyła cztery oddziały kardiologii, oferujące świadczenia medyczne z zakresu kardiologii inwazyjnej finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są to oddziały: w Nowym Targu, w Nowym Sączu,  Krośnie i Pińczowie. Od 2010 roku Intercard oferuje również leczenie w ramach poradni kardiologicznych. Pierwsza poradnia uruchomiona została w Nowym Sączu. W grudniu 2011 działalność rozpoczęła poradnia w Nowym Targu.