Interferie: 38 mln zł przychodów w roku 2012

0
835


Spółka Interferie S.A. osiągnęła w roku 2012 przychody ze sprzedaży w wysokości 38 155 tysięcy złotych. W tym samym czasie spółka zanotowała zysk netto rzędu 3 703 tysiące złotych. W roku 2011 przychody spółki wyniosły 38 512 tys. zł, ale w roku tym zanotowano stratę wielkości 590 tysięcy złotych.

Jak wynika z informacji zarządu spółki w roku 2012 Interferie skupiły się na umacnianiu pozycji rynkowej, powiększaniu bazy hotelowej, poprawie jej jakości oraz rozwijaniu infrastruktury turystycznej. Spółka zakończyła między innymi w grudniu 2012 roku inwestycję w Aquapar w Świeradowie Zdroju. Rozwija także usługi medyczne. Otwarty w grudniu 2011 roku w Świnoujściu hotel Interferie Medical Spa cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy jego  obłożenie oraz liczne rezerwacje. Obiekt jest prowadzony przez spółkę Interferie Medial SPA. Usługi medyczne to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju firmy. Spółka wdraża także nową strategię marketingową.

Spółka Interferie S.A. prowadzi hotele i ośrodki wypoczynkowe w Sudetach i pasie nadmorskim oraz hotele w Lubinie i Głogowie. Zajmuje się turystyką zdrowotną, specjalizuje się w organizowaniu kuracji uzdrowiskowych oraz pobytów profilaktyczno-leczniczych. 66,82 procent akcji Interferii należy do Funduszu Hotele 01 spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, spółki celowej funduszu KGHM I FIZ. 14,6 procent udziałów spółki Interferie posiada Marian Urbaniak i ZUW URBEX Sp. z o.o., 19.02 procent – pozostali akcjonariusze. Od 2006 roku Interferie S.A. są spółką notowaną na GPW.