Interferie: 590 tysięcy zł straty w roku 2011

0
991

Spółka Interferie S.A. osiągnęła w roku 2011 przychody ze sprzedaży w wysokości 38 512 tysięcy złotych. Było to mniej niż w roku 2010, kiedy to przychody ze sprzedaży spółki miały wartość 39 432 tysiące złotych. Za rok 2011 spółka zanotowała stratę w wysokości 590 tysięcy złotych.

Natomiast w roku 2010 spółka odnotowała zysk o wartości 3 148 tysięcy złotych. 16 marca 2012 Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowy zarząd spółki i powołała na funkcję prezesa – Arkadiusza Miszuka, a na stanowisku wiceprezesa – Dariusza Rutowicza.

Spółka Interferie S.A. prowadzi hotele i ośrodki wypoczynkowe w Sudetach i pasie nadmorskim oraz hotele w Lubinie i Głogowie. Zajmuje się turystyką zdrowotną, specjalizuje się w organizowaniu kuracji uzdrowiskowych oraz pobytów profilaktyczno-leczniczych. Pod koniec 2011 roku nastąpiło otwarcie nowego obiektu Interferii – hotelu Medical SPA w Świnoujściu. Obiekt jest prowadzony przez spółkę Interferie Medial SPA. Usługi medyczne to jeden ze strategicznych kierunków rozwoju firmy.

Powstanie spółki Interferie związane było z przekształceniami w KGHM Polska Miedź SA. Spółka w 1992 roku przejęła ośrodki należące do KGHM. Obecnie 66,82 procent akcji Interferii należy do Funduszu Hotele 01 spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, spółki celowej funduszu KGHM I FIZ. 14,6 procent udziałów spółki Interferie posiada Marian Urbaniak i ZUW URBEX Sp. z o.o., 19.02 procent – pozostali akcjonariusze. Od 2006 roku Interferie S.A. są spółką notowaną na GPW.