Interferie: inwestycje w obiekty sanatoryjne

0
960


Spółka Interferie S.A., prowadząca sieć hoteli i sanatoriów, inwestuje w modernizację placówek. W celu sfinansowania dodatkowych nakładów inwestycyjnych zawarła umowę kredytową z Bankiem PKO S.A. o wartości 518 408,78 euro.

Kredyt jest przeznaczony jest na refinansowanie do 80 procent dodatkowych nakładów inwestycyjnych w Hotelu Górskim Malachit w Świeradowie Zdroju, w Ośrodku  Sanatoryjno-Wypoczynkowym Chalkozyn w Kołobrzegu oraz w Ośrodku Sanatoryjno-Wypoczynkowym Cechsztyn w Ustroniu Morskim.

Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka łączna do wysokości 777 613,17 euro na nieruchomościach stanowiących przedmiot inwestycji (w Świeradowie Zdroju i Kołobrzegu), pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez PKO S.A. oraz weksel in blanco. Kredyt został udzielony do 4 czerwca 2018 roku. Spółka posiada już zawartą umowę z Bankiem PKO S.A. na kredyt inwestycyjny w wysokości 3 024 078,84 euro.

Spółka Interferie S.A. prowadzi hotele i ośrodki wypoczynkowe w Sudetach i pasie nadmorskim oraz hotele w Lubinie i Głogowie. Zajmuje się turystyką zdrowotną, specjalizuje się w organizowaniu kuracji uzdrowiskowych oraz pobytów profilaktyczno-leczniczych. 66,82 procent akcji Interferii należy do Funduszu Hotele 01 spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, spółki celowej funduszu KGHM I FIZ. 14,6 procent udziałów spółki Interferie posiada Marian Urbaniak i ZUW URBEX Sp. z o.o., 19.02 procent – pozostali akcjonariusze. Od 2006 roku Interferie S.A. są spółką notowaną na GPW. W roku 2012 spółka zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 38 155 tysięcy złotych.