Interferie: zwiększenie przychodów i strata w I kwartale

0
898


Spółka Interferie S.A. osiągnęła w I kwartale 2013 roku (narastająco) przychody ze sprzedaży w wysokości 8 372 tys. zł. Było to więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to przychody spółki ze sprzedaży miały wartość (narastająco) 6 997 tys. zł.

W I kwartale roku 2013 spółka zanotowała stratę w wysokości 1 105 tys. zł. W I kwartale roku 2012 spółka zanotowała zysk netto w wysokości 610 tys. zł. W roku 2012 spółka zanotowała przychody w wysokości 38 155 tysięcy złotych oraz zysk o wartości703 tysiące złotych.

Spółka Interferie S.A. prowadzi hotele i ośrodki wypoczynkowe w Sudetach i pasie nadmorskim oraz hotele w Lubinie i Głogowie. Zajmuje się turystyką zdrowotną, specjalizuje się w organizowaniu kuracji uzdrowiskowych oraz pobytów profilaktyczno-leczniczych. 66,82 procent akcji Interferii należy do Funduszu Hotele 01 spółka z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, spółki celowej funduszu KGHM I FIZ. 14,6 procent udziałów spółki Interferie posiada Marian Urbaniak i ZUW URBEX Sp. z o.o., 19.02 procent – pozostali akcjonariusze. Od 2006 roku Interferie S.A. są spółką notowaną na GPW.