Intermed prowadzi badania urządzenia medycznego Braster

0
838

NZOZ Intermed z Gryfina, prowadzący sieć przychodni w województwie zachodniopomorskim, prowadzi badania obserwacyjne polegające na wykorzystaniu w praktyce urządzenia medycznego Braster. Badania finansowane są ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innomed.

Pacjentki Intermed mogą korzystać z badań za pomocą urządzenia bezpłatnie. Badania dostępne są w placówce Intermed w Gryfinie przy ulicy Niepodległości 28.

Badania prowadzone są przez konsorcjum naukowo-badawcze, w skład którego wchodzi Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum w Krakowie oraz firma Braster S.A. 

Badanie to jest badaniem nieinterwencyjnym, co oznacza, że urządzenie będzie użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a ostateczna diagnoza nie będzie miała związku z decyzją o włączeniu do tego badania.

Braster jest nowym urządzeniem zbudowanym przez grupę polskich inżynierów wywodzących się z Wojskowej Akademii Technicznej. Ma ono szansę okazać się pomocnym narzędziem w diagnozowaniu chorób piersi, w tym raka piersi, u kobiet. Wykorzystuje efekt obrazowania termograficznego, co oznacza, że po przyłożeniu do piersi może zidentyfikować w jej obrębie obszary nieznacznie różniące się temperaturą. Uważa się, że miejsca o podwyższonej lub obniżonej temperaturze, w stosunku do otaczającej tkanki, mogą świadczyć o toczącym się procesie chorobowym: zmianach zapalnych, torbielach czy zmianach nowotworowych.

Intermed prowadzi przychodnie działające na terenie czterech powiatów: goleniowskiego, łobeskiego, gryfińskiego i stargardzkiego. Są to placówki w Ińsku, Łobzie, Gryfinie i Resku. Oferuje podstawową opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, usługi w zakresie stomatologii, rehabilitacji, diagnostykę obrazową oraz diagnostykę laboratoryjną.

Usługi Intermed są zarówno finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Kontrakt zawarty na rok 2017 ma wartość ponad 2,8 mln zł i dotyczy usług w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kilkunastu poradniach.

NZOZ Intermed powstał we wrześniu 2003 roku. Prezesem spółki prowadzącej placówkę jest Jacek Kargul.