Invicta wprowadza nowoczesny system obsługi dla placówek i pacjentów

0
228

Pod koniec 2014 roku Invicta Sp. z o.o. wprowadzi na rynek usług medycznych nowatorski System MT. W ramach projektu powstały liczne rozwiązania programistyczne, których efektem jest Moduł Transakcyjny. Integruje on systemy informatyczne kilku pomorskich dostawców usług medycznych oraz trzy portale dostępowe przeznaczone dla różnych grup odbiorców takich jak pacjent, lekarz i partner.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Planowana wartość całego projektu wynosi 4.327.730,40 zł, w tym dofinansowanie z UE (od 35 do – 85 procent w zależności od kategorii wydatków) 1.944.329,88 zł.
– Platforma MT jest innowacyjnym projektem, który całkowicie zmieni sposób patrzenia na świadczenie usług medycznych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych, proces diagnostyki i leczenia może być prowadzony w oparciu o rzetelne, kompleksowe informacje, a różne podmioty, pod opieką których pozostaje pacjent, mogą ze sobą współpracować. – mówi Dorota Białobrzeska-Łukaszuk, prezes zarządu Invicta. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest połączenie oprogramowania wykorzystywanego w różnych ośrodkach medycznych oraz wykorzystanie ich potencjału tak, by usprawnić pracę lekarzy i każdej placówki. Przewidziano również dodatkowe rozwiązania dla pacjentów.

Głównym atutem Portalu Pacjenta jest dostęp on-line do zgromadzonych przez placówki medyczne danych o stanie zdrowia osoby, korzystającej z platformy. Obejmuje on  rozpoznane choroby, recepty, zlecone badania laboratoryjne, odbyte wizyty czy wykonane zabiegi. W ten sposób pacjent ma możliwość przeglądania wszystkich swoich danych, jakie zarejestrowane zostały w przychodniach i laboratoriach uczestniczących w projekcie.

– Portal ma ułatwić również komunikację pacjenta z świadczeniodawcami i lekarzami – poprzez internetowy system rejestracji wizyt, gdzie znajdują się grafiki udostępnione przez wszystkie zintegrowane z platformą placówki medyczne. W ramach rezerwacji wizyty można nie tylko umówić się on-line na konkretny termin, ale również przekazać lekarzowi istotne dane medyczne, załączone – w postaci pliku -dokumenty czy wypełniony wywiad medyczny. Wszystko to znacząco wpływa na jakość obsługi i satysfakcję pacjenta.– opisuje prezes Invicta. – Co ważne – dane są objęte szeregiem zabezpieczeń, a ich udostępnienie zależy wyłącznie od decyzji użytkownika.- dodaje .

Portal Lekarza ma ułatwić pracę specjalistom, umożliwiając szybkie pozyskanie informacji o pacjencie oraz skorzystanie z funkcjonalności usprawniających organizację leczenia. System zapewnia między innymi dostęp do danych medycznych pacjentów (za ich zgodą), grafików i planów wizyt, ofert badań medycznych. Gromadzi dane z różnych placówek, w których lekarze świadczą usługi, stąd też – jak podkreślają autorzy projektu – stanowi kompendium wiedzy na temat leczących się osób bez względu na miejsce wykonania porady lub badania. W trakcie wizyty lekarz może samodzielnie umówić kolejne spotkanie z pacjentem (online) lub zarejestrować go na konsultację z innym specjalistą.

W ramach Portalu Partnera placówki medyczne zintegrowane z Systemem MT nie tylko korzystają z wyżej opisanych czynności, ale mają również dostęp do szeregu funkcji podnoszących jakość świadczonych usług. Oferowane rozwiązania mają ułatwiać komunikację z kontrahentami i zarządzanie placówką. Możliwa jest na przykład wymiana danych i plików, a także korzystanie z dodatkowego modułu archiwum dokumentacji medycznej.

System MT stanowi platformę integracyjną. Jest przygotowany na dalszy rozwój i poszerzenie funkcjonalności. W przyszłości planowana jest jego integracja z kolejnymi placówkami medycznymi tak, aby coraz większa grupa pacjentów i lekarzy miała możliwość korzystania z benefitów oferowanych przez Portale Dostępowe.

Invicta działa na rynku ponad 14 lat. Prowadzi kliniki leczenia niepłodności w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Warszawie i Wrocławiu. Prowadzi także laboratorium genetyczne, zajmujące się badaniami zarodków pod kątem nieprawidłowości genetycznych. Oferta Laboratorium obejmuje również badania DNA dorosłych w kierunku nieprawidłowości i predyspozycji genetycznych oraz diagnostykę materiału z poronień.