IQ Medica: podwyższenie kapitału przez emisję akcji

0
952


Zarząd IQ Medica S.A. podjął decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji akcji. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,21 zł z jedną akcję.

Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę 285.000 zł, poprzez emisję 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Zarząd podjął decyzję o jednoczesnym pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej. Pozyskane środki z emisji akcji serii F zasilą kapitały Emitenta które pozwolą na poprawę bieżącej sytuacji spółki.

IQ Medica zadebiutowała na rynku NewConnect w maju 2011 roku. Od 5 lipca 2012 roku obrót akcjami spółki został zawieszony z powodu nieprzekazania opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.