IQ Medica: zawieszenie obrotu akcji na NewConnect

0
1076


Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki IQ Medica w związku z nieprzekazaniem opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2011.

Zawieszenie obowiązuje od 5 lipca 2012 do końca obrotu następującego po dniu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2011 rok. Taka decyzja dotyczy wszystkich spółek giełdowych, które nie przekazały opinii z badania finansowego.

IQ Medica zadebiutowała na NewConnect w maju 2011 roku, pozyskując z tego źródła 2,7 mln zł. Spółka oferuje usługi w zakresie medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Prowadzi salon IQ Medi Spa przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie oraz placówkę szpitalną przy ulicy Puławskiej w Warszawie, w której wykonywane są usługi z zakresu chirurgii plastycznej.

Plany rozwoju spółki dotyczą zwiększenia liczby placówek świadczących usługi z zakresu medycyny estetycznej działających pod marką IQ Medi Spa. IQ Medica działa od 2004 roku. Prezesem zarządu spółki jest Paweł Paluchowski. 50 procent udziałów spółki posiada Makro Holding S.A.