IT w Służbie Zdrowia GigaCon

0
983

IX edycja konferencji IT w Służbie Zdrowia GigaCon odbędzie się 21 marca 2012 roku we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Konferencja skierowana jest do menedżerów średniego i wyższego szczebla reprezentujących publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia oraz do osób odpowiedzialnych za selekcje oraz zakup nowych technologii, projektowanie, budowę i rozwój systemów informatycznych.

Wśród proponowanej tematyki znajdą się zagadnienia dotyczące systemu obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia, bezpieczeństwa informacji medycznej, hurtowni danych, baz danych, otwartych standardów danych medycznych. Poruszone zostaną także tematy związane z aplikacjami wspomagającymi zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej, IT w diagnostyce (archiwizacja i dystrybucja obrazów, mobilna aparatura, systemy IS/PACS, diagnostyka cyfrowa), podpisem elektronicznym w dokumentacji medycznej.

Nie zabraknie także prezentacji nowoczesnej aparatury medycznej (monitory medyczne, ultrasonografy, echokardiografy, tomografy, aparaty rentgenowskie, aparaty do rezonansu magnetycznego, respiratory..etc.), omówione zostaną systemy nowoczesnej medycyny ratunkowej (systemy satelitarne, systemy łączności, aparatura mobilna…etc.), oraz systemy/oprogramowanie wspomagające działanie aparatury. Jednym z tematów będzie także PR placówek opieki zdrowotnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja. Organizatorzy zapewniają: komplet materiałów konferencyjnych, przerwę kawową, możliwość uczestniczenia w wybranych wykładach. Konferencja IT w Służbie Zdrowia Gigaton to część cyklu bezpłatnych konferencji dla przedstawicieli wybranych sektorów gospodarki, które dbając o wzrost konkurencyjności widzą potrzebę rozwoju kompetencji i inwestycji w technologie. Organizatorem konferencji jest S.W. Konferencje spółka z o.o. spółka komandytowa.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie
http://sdcenter.pl/sluzbazdrowia_wroclaw