IV Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia

0
873


W dniach 25-26 kwietnia 2013 roku odbędzie się IV ogólnopolskie spotkanie menedżerów i kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, administracji oraz IT z branży ochrony zdrowia. Pracodawcy Medycyny Prywatnej objęli przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Temat Forum będzie brzmiał: „Zarządzanie podmiotem leczniczym – wyzwania i trendy 2013”. Podczas spotkania omawiane będą między innymi tematy związane z decentralizacją NFZ, turystyką medyczną oraz informatyzacją podmiotów leczniczych. Prelegentami będą uznani eksperci oraz doświadczeni menedżerowie ochrony zdrowia, którzy opowiedzą jak dostosować prowadzenie placówki do wymogów obowiązującego w ochronie zdrowia prawa oraz nadążyć za trendami w zakresie informatyzacji placówki oraz nowych technologii medycznych. Będą wśród nich między innymi: Piotr Warczyński – dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, Robert Mołdach – ekspert Pracodawców RP, Jerzy Gryglewicz – Lider Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie, Adam Rozwadowski – prezes zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Opieka transgraniczna – szanse i zagrożenia, co czeka podmioty lecznicze z punktu widzenia Ministerstwa Zdrowia, menedżera placówki prywatnej oraz publicznej, planowane zmiany prawne w ochronie zdrowia w 2013 roku – przegląd prac legislacyjnych resortu zdrowia i bariery wdrażania systemów informatycznych w podmiocie medycznym – to również tematy, które będą omawiane podczas IV Ogólnopolskiego Forum Menedżerów i Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia.

W czasie Forum będzie możliwość skorzystania z konsultacji w specjalnie utworzonych w tym celu stanowiskach doradztwa eksperckiego (osobiste, bezpośrednie konsultacje z ekspertami przy stolikach tematycznych).

Organizatorami przedsięwzięcia są: „Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ”, „Healthcare Management Magazine” oraz Akademia Wiedza i Praktyka. Forum odbędzie się  w Centrum Edukacji Medycznej CEMED w Warszawie, przy ulicy Pory 78. Patronat honorowym nad przedsięwzięciem sprawują także: Związek Pracodawców Szpitali Samorządu Województwa Mazowieckiego,  STOMOZ i Przyjazna Przychodnia.

Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stornie: http://forumochronyzdrowia.wip.pl/obce/