Jakość usług medycznych a opieka transgraniczna

0
932


Jakość usług medycznych odgrywa istotną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących korzystania z opieki transgranicznej. W razie wątpliwości dotyczących  jakości opieki i bezpieczeństwa swoich pacjentów państwo może odmówić wydania zgody na leczenie w innym kraju.

Wynika tak z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Z dyrektywy tej wynika też, że państwo członkowskie, na terenie którego ma się leczyć pacjent z innego kraju, jest odpowiedzialne za to, aby świadczeniodawcy przekazywali odpowiednie informacje pomagające pacjentom w dokonaniu świadomego wyboru, w tym informacje na temat możliwości leczenia, dostępności, jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

Zalecenia Rady z 2009 roku dotyczą między innymi ustanawiania i rozwijania krajowych działań i programów dotyczących bezpieczeństwa, informowania pacjentów o standardach bezpieczeństwa, ryzykach, środkach bezpieczeństwa, procedurach składania skarg oraz tworzenia lub usprawniania systemów umożliwiających zgłaszanie niepożądanych zdarzeń.

Zgodnie z tymi zaleceniami reforma systemu lecznictwa w Polsce, przewidziana na lata 2012-2015, będzie dotyczyć między innymi poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej.

Temat jakości usług medycznych i istotnej roli tego czynnika w opiece transgranicznej będzie tematem wystąpienia Roberta Mołdacha, eksperta Pracodawców RP, podczas III Kongresu Szpitali Prywatnych, który odbędzie się 10 maja 2013 roku w Warszawie. Wystąpienie będzie częścią panelu, którego tematem przewodnim będzie opieka transgraniczna w świetle Dyrektywy. Oprócz Roberta Mołdacha głos będą zabierać także: Krzysztof Chlebus, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Paoli Giordano, sekretarz generalny UEHP, Marek Rydzewski, dyrektor AOK Nordost, Marek Zygmunt i Steffen Flessa z Universitaet Greifswald, Zbigniew Kowalczyk, wiceprezes OSSP, Piotr Gerber, wiceprezes OSSP oraz Agnieszka Pachciarz, prezes NFZ.

Oprócz opieki transgranicznej tematyka Kongresu będzie także dotyczyła pomoc publicznej dla szpitali oraz zagrożeń dla prywatnych  placówek medycznych.