Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych

0
241

W Dzienniku Ustaw RP opublikowany został jednolity tekst rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Rozporządzenie ustala wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie.

Mówi także o kryteriach przyznawania wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, o okresach ich użytkowania oraz limitach cen napraw tych wyrobów.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 38, ust. 4 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, 999 i 1096).

Obwieszczenie ministra zdrowia z 5 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 9 lipca 2019 (poz. 1267).

Czytaj także: Jest projekt polityki na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa>>>