Jędrzejów: akredytacja dla Szpitala ArtMedik

0
229


ArtMedik sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie uzyskał pozytywny wynik audyty recertyfikacyjnego Systemu Zarządzania Jakością w zakresie spełniania wymagań określonych w normie ISO 9001:2008. W placówce przeprowadzono częściowy audyt oddziału chemioterapii w trybie jednodniowym.

W ramach oceny oddziału zostały zaudytowane warunki lokalowe, sprzęt medyczny oraz kwalifikacje zatrudnionego personelu.

Audyt przeprowadzała firma Dekra CeErtification. Obecnie opracowywany jest certyfikat zgodności na podana normę.

Szpital w Jędrzejowie prowadzi osiem oddziałów szpitalnych: ortopedyczny, anestezjologii i intensywnej terapii, dziecięcy, wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także hospicjum stacjonarne. Prowadzi również ponad 20 poradni specjalistycznych, w tym poradnię medycyny pracy.

Kontrakt placówki z NFZ na rok 2015 ma wartość ponad 30 mln zł. Dotyczy leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń kontraktowanych odrębnie (usługi w zakresie tleonoterapii w warunkach domowych).

ArtMedik sp. z o.o. wygrała przetarg na dzierżawę szpitala w Jędrzejowie w marcu 2008 roku.  Szpital prowadzi od lipca 2008.  Umowa została zawarta na 40 lat. Od stycznia 2012 spółka prowadzi także Szpital Kielecki Św. Aleksandra. Ponad 99 procent udziałów w spółce posiada Rafał Mariusz Chaiński.