Jest jednolity tekst rozporządzenia w sprawie świadczeń rehabilitacyjnych

0
492

Rozporządzenie ministra zdrowia, którego jednolity tekst ukazał się w Dzienniku Ustaw RP, określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Zawiera także przepis dotyczący finansowania przez pacjentów przejazdu środkami transportu sanitarnego.

Chodzi o przejazdy nie dotyczące przypadków, gdy konieczne jest natychmiastowe podjęcie leczenia lub zachowanie ciągłości leczenia czy też sytuacji, gdy pacjentem jest osoba z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego, która musi udać się do najbliższego podmiotu leczniczego.

Transport bezpłatny w takich przypadkach przysługuje na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego. W innych przypadkach, również na podstawie zlecenia, pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Z rozporządzenia wynika, że przejazd taki jest finansowany w 40-tu procentach ze środków publicznych w przypadku chorób krwi i narządów krwiotwórczych, chorób nowotworowych, chorób oczu, chorób przemiany materii, chorób psychicznych i zaburzeń zachowania, chorób skóry i tkanki podskórnej, chorób układu krążenia, chorób układu moczowo-płciowego, chorób układu nerwowego, chorób układu oddechowego, chorób układu ruchu, chorób układu trawiennego, chorób układu wydzielania wewnętrznego, chorób zakaźnych i pasożytniczych, urazów i zatruć oraz wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

Dotyczy to sytuacji, gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie zawiera także załączniki, które określają wykaz i warunki realizacji poszczególnych świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji.

Rozporządzenie ukazało się w Dziennik Ustaw RP (poz.265) 2 marca 2018 roku.

Przepisy wejdą w życie 17 marca 2018.