Jest nowa dziedzina specjalizacji w ochronie zdrowia

0
589

Psychoterapia dzieci i młodzieży to nowa dziedzina specjalizacji w ochronie zdrowia, którą wprowadziło rozporządzenie ministra zdrowia. Weszło ono w życie 7 lutego 2019 roku.

O wprowadzenie nowej specjalizacji wnioskowała dr hab. n. med. Barbara Remberk, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży oraz członkowie zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powołanego przez ministra zdrowia.

W specjalności tej nacisk ma być kładziony na rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie prowadzenia psychoterapii z uwzględnieniem specyfiki leczenia dzieci i młodzieży.

Specjalizacja powinna umożliwić rozumienie i rozwiązywanie problemów pacjentów niepełnoletnich w kontekście tzw. obowiązku prawnego uczestniczenia „trzeciej strony” czyli opiekunów prawnych lub obowiązku edukacji, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, w tym specyficznych problemów wieku rozwojowego.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 6 lutego 2019 roku (poz. 226).