Jest wzór karty zdrowia dla rybaka

0
473

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra zdrowia zawierający wzór karty zdrowia dla rybaka na statku rybackim. Projekt powstał w porozumieniu z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia.

Kartę zdrowia rybaka na statku rybackim prowadzi kapitan tego statku lub osoba przez niego upoważniona. W karcie dokonywane są adnotacje o stanie zdrowia rybaka i zastosowanych metodach leczenia, a ich treść jest poufna i może być wykorzystywana wyłącznie w celu ułatwienia leczenia.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 39 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 roku o pracy na statkach rybackich, uchwalonej przez Sejm, która obecnie rozpatrywana jest przez Senat na posiedzeniu plenarnym.

Uwagi do projektu można przekazywać w ciągu 14-tu dni.

Projekt rozporządzenia został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 8 października 2019.

Czytaj także: Dla MŚP ważny jest dostęp do opieki zdrowotnej i nowe technologie>>>