Już 3 czerwca 2014 roku IV Kongres Szpitali Prywatnych

0
839


3 czerwca 2014 roku odbędzie się IV Kongres Szpitali Prywatnych. W tym roku spotkanie będzie miało miejsce w Hotel Mariott na warszawskim Okęciu. Udział w Kongresie jest bezpłatny. Gościem specjalnym Kongresu będzie profesor Jerzy Buzek.

W tym roku Kongres będzie miał szczególny charakter, gdyż czas jego organizacji zbiega się z 25 rocznicą znaczących dla Polski i jej gospodarki wydarzeń jak pierwsze wybory do Sejmu, które wpłynęły na zmianę ustroju politycznego, pierwsze od czasu II Rzeczpospolitej wybory do Senatu. Obecny 2014 rok to także inne znaczące dla Polski rocznice: 15 lecie w strukturach NATO i 10 lat od wstąpienia do Unii Europejskiej.

W roku 2014 mija 15 lat funkcjonowania ubezpieczeniowego systemu w ochronie zdrowia, a także 10 lat od uchwalenia jego „konstytucji” czyli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiany te wpłynęły na poziom zamożności społeczeństwa, poprawę standardu życia, bezpieczeństwo. Dzięki wspomnianym wydarzeniom także w dziedzinie ochrony zdrowia dokonała się w Polsce ogromna jakościowa zmiana, której częścią – jakże znaczącą – jest sektor prywatnych szpitali i świadczeniodawców.

W pierwszych trzech edycjach w kongresie udział brało ponad 200 reprezentantów szpitali prywatnych. Ze względu na unikatowy charakter i grupę uczestników dotychczasowe kongresy cieszyły się także dużym zainteresowaniem środowisk opiniotwórczych, naukowych, politycznych, mediów i sponsorów.

Jak co roku do udziału w kongresie zostaną zaproszeni przedstawiciele władz, politycy, inwestorzy, właściciele jak i zarządzający podmiotami leczniczymi. Dobór tematów odzwierciedla kluczowe obszary dyskusji toczonych tak gorąco w tym roku i tak mocno wpływających na otoczenie społeczno – gospodarcze ochrony zdrowia. Siłą rzeczy IV Kongres Szpitali Prywatnych wpisuje się bardzo mocno w debatę na temat problemów finansowania, dostępu do specjalistów, roli lekarzy rodzinnych, tak gorącego dziś tematu skracania kolejek, generalnie nowej organizacji systemu ochrony zdrowia i rozwiązywania jego wyzwań, które niosą ze sobą warunki demograficzne, epidemiologiczne, i uwarunkowania społeczno-polityczne.

W tym roku organizatorzy kongresu chcą skupić szczególną uwagę na dwóch najważniejszych zagadnieniach. tj. roli, znaczeniu i potencjale szpitali prywatnych w publicznym sektorze ochrony zdrowia oraz kwestii jakości i standardów medycznych w leczeniu szpitalnym. W ramach pierwszego tematu zostaną przedstawione osiągnięcia szpitali prywatnych we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań diagnostycznych i leczniczych oraz ich współpraca z samorządem terytorialnym. Chcielibyśmy także jedną z sesji tematycznych poświęcić analizie teraźniejszości i trendów przyszłości sektora prywatnego w ochronie zdrowia.

Kongres organizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych we współpracy z Instytutem Zdrowia i Demokracji. Patronat nad konferencją objęli Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejska Unia Szpitali Prywatnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kongresszpitaliprywatnych.com